fbpx Oksana Anna Krawczyszyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Oksana Anna Krawczyszyn

Oksana Anna Krawczyszyn

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2013 roku

Oksana Anna Krawczyszyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Determinanty rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu na  przykładzie Elbląga”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba, prof. dr hab. Jacek Szlachta

Dyplom nr 3727.


Gdańsk, 20 grudnia 2013 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: