Barbara Pawłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Pawłowska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 08 stycznia 2014 roku

Barbara Pawłowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, prof. dr hab. Andrzej Stanisław Grzelakowski, prof. dr hab. Marek Ciesielski, prof. dr hab. Andrzej Wojtyna

Dyplom nr 733.


Gdańsk, 14 stycznia 2014 r.