fbpx Stanisław Piątkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stanisław Piątkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stanisław Piątkowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 grudnia 1976 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Stanisław Piątkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Diptera (Brachycera) symbowilne w wielkostadnej hodowli bydła systemem pastwiskowo-oborowym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Feliks Piotrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Wengris, doc. dr hab. Barbara Skierska

Dyplom nr 393.


Gdańsk, 01 października 1977 r.