fbpx Grażyna Konopa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Konopa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Konopa

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 października 1977 roku

magister Chemii w zakresie Technologii Lekkiej Syntezy Organicznej

Grażyna Konopa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Izolacja i właściwości cieni bakteriofaga lambda”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Karol Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Lachowicz, doc. dr hab. Marek Gniazdowski

Dyplom nr 463.


Gdańsk, 15 lutego 1978 r.