Weronika Trojniar | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Weronika Trojniar

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 kwietnia 1977 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Weronika Trojniar

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transfer odruchu instrumentalnego o wzmocnieniu eksteroceptywnym na odruch wzmacniany interoceptywnie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Jerzy Cytawa

Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Stążka, doc. dr Juliusz Tokarski

Dyplom nr 416.


Gdańsk, 01 października 1977 r.