Zuzanna Szczęsna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zuzanna Szczęsna

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 października 1980 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Zuzanna Szczęsna

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Topologia i unerwienie narządów zmysłów w czułkach i nogach u postembrionalnych stadiów rozwojowych Pediculush. humanus (Anoplura, Pediculidae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Feliks Piotrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Fudalewicz-Niemczyk, doc. dr hab. Zofia Wegner

Dyplom nr 742.


Gdańsk, 26 czerwca 1981 r.