fbpx Maria Maliszewska-Ścisło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Maliszewska-Ścisło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Maliszewska-Ścisło

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 lipca 1982 roku

magister Biologii w zakresie Mikrobiologii

Maria Maliszewska-Ścisło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zależność oporności na wstrząs histaminowy od typu reaktywności adaptacyjnej odruchu aortalnego u królika”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr Juliusz Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. Eligiusz Modrzejewski, doc. dr hab. Witold Juzwa

Dyplom nr 866.


Gdańsk, 01 października 1982 r.