Wiesław Fałtynowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wiesław Fałtynowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 lutego 1982 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Wiesław Fałtynowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział i dynamika porostów w zagospodarowanym borze chrobotkowym (Cladonio-Pinetum) w północno-zachodniej części Borów Tucholskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Hanna Piotrowska

Recenzenci: doc. dr hab. Jerzy Fabiszewski, doc. dr hab. Zygmunt Tobolewski

Dyplom nr 829.


Gdańsk, 01 października 1982 r.