Olgierd Różycki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Olgierd Różycki

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 1984 roku

magister Rybactwa Morskiego w zakresie Eksploatacyjno-Połowowym

Olgierd Różycki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fauna małży przybrzeżnych wód południowego-zachodniego Spitsbergenu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Wiktor

Recenzenci: prof. dr hab. Idzi Drzycimski, prof. dr hab. Ludwik Żmudziński

Dyplom nr 1001.


Gdańsk, 01 października 1984 r.