fbpx Adam Burkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Burkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Burkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 1987 roku

magister Biologii

Adam Burkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polimorfizm chromosomów politenicznych polskich populacji Eusimulium cryophilum Rubz. (Diptera, Simuliidae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Tadeusz Sywula

Recenzenci: prof. dr hab. Adolf Riedel, prof. dr Izabella Mikulska

Dyplom nr 1223.


Gdańsk, 25 czerwca 1988 r.