Grzegorz Węgrzyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Węgrzyn

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 grudnia 1991 roku

magister Biologii

Grzegorz Węgrzyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulacja replikacji plazmidu λ przy wejściu bakterii Escherichia coli w stan głodu aminokwasowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Karol Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Witold Jachymczyk, dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 1347.


Gdańsk, 20 grudnia 1991 r.