fbpx Beata Michno | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Michno | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Michno

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 lutego 1991 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Beata Michno

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wędrówki polskiej gniazdowej populacji mewy śmieszki Larus ridibundus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Maciej Gromadzki

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Bogucki, prof. dr hab. Stefan Strawiński

Dyplom nr 1330.


Gdańsk, 27 lutego 1991 r.