Danuta Sosnowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Danuta Sosnowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 1993 roku

magister Biologii

Danuta Sosnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ nowych pochodnych muramylodipeptydu na aktywność cytotoksyczną NK komórek pochodzących od chomików syryjskich (Mesocricetus auratus Waterhouse) zaszczepionych czerniakiem amelanotycznym Ab Bomirskiego, badany in vitro

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Myśliwski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Bomirski, prof. dr hab. Edward Skorkowski

Dyplom nr 1425.


Gdańsk, 06 grudnia 1993 r.