Igor Konieczny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Igor Konieczny

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 grudnia 1994 roku

magister Oceanografii w zakresie Oceanografii Biologicznej

Igor Konieczny

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmutowane białko replikacyjne P bakteriofaga lambda”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Karol Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Witold Jachymczyk, prof. dr hab. Maciej Żylicz

Dyplom nr 1468.


Gdańsk, 02 stycznia 1995 r.