Lidia Gos | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lidia Gos

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 1995 roku

magister Biologii

Lidia Gos

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rewizja rodzaju Seligeria (Musci, Seligeriaceae) w Europie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Ochyra

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Lisowski, prof. UG, dr hab. Wiesław Fałtynowicz

Dyplom nr 1508.


Gdańsk, 04 września 1995 r.