Krzysztof Gos | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Gos

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 czerwca 1995 roku

magister Biologii

Krzysztof Gos

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mchy Słowińskiego Parku Narodowego - studium florystyczno-ekologiczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wiesław Fałtynowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jędrzejko, prof. dr hab. Hanna Piotrowska

Dyplom nr 1504.


Gdańsk, 28 lipca 1995 r.