fbpx Bogdan Banecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bogdan Banecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bogdan Banecki

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 października 1995 roku

magister Fizyki w zakresie Fizyki Teoretycznej

Bogdan Banecki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcjonalna analiza struktury białek szoku termicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Żylicz

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Konopa, prof. dr hab. Karol Taylor

Dyplom nr 1511.


Gdańsk, 10 października 1995 r.