Alicja Węgrzyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Węgrzyn

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 1996 roku

magister Biologii

Alicja Węgrzyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Składanie, dziedziczenie i rozkład kompleksu replikacyjnego bakteriofaga λ - badania in vivo

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Karol Taylor

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Barbara Lipińska, prof. UMCS, dr hab. Anna Skorupska

Dyplom nr 1539.


Gdańsk, 19 kwietnia 1996 r.