Sabina Kędzierska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sabina Kędzierska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 1996 roku

magister Biologii

Sabina Kędzierska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gen Rz1 bakteriofaga lambda i jego produkt, lipoproteina Rz1”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Alina Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Celina Janion, prof. dr hab. Zdzisław Makarewicz

Dyplom nr 1538.


Gdańsk, 19 kwietnia 1996 r.