fbpx Agnieszka Szalewska-Pałasz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Szalewska-Pałasz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Szalewska-Pałasz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 1998 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Agnieszka Szalewska-Pałasz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola transkrypcyjnej aktywacji origin replikacji w regulacji plazmidu lambda”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Barbara Lipińska, doc. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Dyplom nr 1664.


Gdańsk, 23 lutego 1998 r.