fbpx Gracjana Klein | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Gracjana Klein | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Gracjana Klein

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 1998 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Gracjana Klein

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka odpowiedzi na szok termiczny u morskiej bakterii Vibrio harveyi

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, doc. dr hab. Piotr Cegłowski

Dyplom nr 1706.


Gdańsk, 16 lipca 1998 r.