fbpx Jacek Piosik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Piosik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Piosik

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 1999 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Jacek Piosik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Oddziaływanie ksantyn za związkami uszkadzającymi DNA”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Kapuściński

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Konopa, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 1823.


Gdańsk, 30 grudnia 1999 r.