Dorota Napierska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Napierska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 stycznia 1999 roku

magister Oceanografii w zakresie Oceanografii Biologicznej

Dorota Napierska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„NADP+-zależny enzym jabłczanowy skorupiaków. Charakterystyka właściwości u przedstawiciela strefy umiarkowanej i polarnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Skorkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Julian Świerczyński, prof. UG, dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 1744.


Gdańsk, 12 lutego 1999 r.