fbpx Ilona Klejbor | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ilona Klejbor | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ilona Klejbor

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 1999 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Ilona Klejbor

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Torowanie funkcji zdrowej półkuli po jednostronnym uszkodzeniu mózgu na poziomie brzusznego pola nakrywkowego śródmózgowia: badania behawioralne i neurochemiczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Weronika Trojniar

Recenzenci: prof. dr Juliusz Tokarski, doc. dr hab. Jolanta Zagrodzka-Szmagalska

Dyplom nr 1793.


Gdańsk, 16 września 1999 r.