Elżbieta Kaczorowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Kaczorowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 stycznia 1999 roku

magister Biologii

Elżbieta Kaczorowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rekonstrukcja filogenezy kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae) oparta o kladystyczną analizę cech morfologicznych tułowia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Szadziewski

Recenzenci: doc. dr hab. Wiesław Krzemiński, dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

Dyplom nr 1746.


Gdańsk, 12 lutego 1999 r.