Magdalena Gabig | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Gabig

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 kwietnia 1999 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Magdalena Gabig

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulacja rozwoju bakteriofaga λ w komórkach Escherichia coli w odpowiedzi na różne warunki środowiskowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Barbara Lipińska, doc. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Dyplom nr 1754.


Gdańsk, 05 maja 1999 r.