Małgorzata Zdunek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Zdunek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2000 roku

magister Fizyki w zakresie Nauczania Fizyki

Małgorzata Zdunek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm tworzenia kompleksów pomiędzy kofeiną a wybranymi interkalatorami”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Kapuścińsk

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. PG, dr hab. inż. Jan Mazerski

Dyplom nr 1960.


Gdańsk, 19 stycznia 2001 r.