Beata Śmietanka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Śmietanka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 listopada 2001 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Beata Śmietanka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zróżnicowanie mitochondrialnego DNA w europejskich populacjach omułka Mytilus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Roman Wenne

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Łuczyński, prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Dyplom nr 2085.


Gdańsk, 27 grudnia 2001 r.