Hanna Bogna Margońska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Bogna Margońska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2001 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Hanna Bogna Margońska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rewizja taksonomiczna paleotropikalnego rodzaju Crepidium Bl. emend. Szlach. (Orchidales, Malaxidinae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Klimko, prof. dr hab. Ryszard Ochyra

Dyplom nr 2039.


Gdańsk, 14 sierpnia 2001 r.