Krzysztof Banaś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Banaś

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2001 roku

magister Ochrony Środowiska

Krzysztof Banaś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ substancji humusowych na warunki siedliskowe roślin podwodnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Szmeja

Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak, prof. dr hab. Stanisław Kłosowski

Dyplom nr 2042.


Gdańsk, 14 sierpnia 2001 r.