Robert Krupa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Robert Krupa

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 stycznia 2002 roku

magister Zootechniki

Robert Krupa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biologia rozrodu podróżniczka Luscinia svecica cyanecula (Wolf, 1810) w aspekcie uwarunkowań rezerwatu "Jezioro Karaś"”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UWM, dr hab. Roch Mackowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Bogucki, prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Dyplom nr 2103.


Gdańsk, 14 lutego 2002 r.