Lucjan Kleinschmidt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lucjan Kleinschmidt

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2002 roku

magister Zootechniki

Lucjan Kleinschmidt

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekologia gniazdowania pokląskwy Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) w województwie warmińsko-mazurskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UWM dr hab. Roch Mackowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Bogucki, prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Dyplom nr 2157.


Gdańsk, 15 lipca 2002 r.