Iwona Głażewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Głażewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 kwietnia 2002 roku

magister Zootechniki

Iwona Głażewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie analizy udziału założycieli do oceny zróżnicowania genetycznego nielosowo kojarzącej się populacji na przykładzie koni czystej krwi arabskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Jezierski

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Sywula, prof. dr hab. Maciej Żurkowski

Dyplom nr 2124.


Gdańsk, 09 maja 2002 r.