Ewa Kulczykowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Kulczykowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 25 lutego 2000 roku

doktor nauk przyrodniczych

Ewa Kulczykowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Rola hormonów przysadkowych wazotycyny argininowej i izotycyny oraz szyszynkowej melatoniny w mechanizmach adaptacyjnych u ryb kostnoszkieletowych: interakcje funkcjonalne?

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Janusz Rząsa, prof. dr hab. Edward Skorkowski, prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta

Dyplom nr 367.


Gdańsk, 24 listopada 2000 r.