Tadeusz Kaczorowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Kaczorowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 19 listopada 1999 roku

doktor nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Tadeusz Kaczorowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Nowe podejście do sekwencjonowania DNA oparte na wykorzystaniu starterów zestawionych przez ligację sześcionukleotydowych oligomerów

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak, prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 361.


Gdańsk, 15 maja 2000 r.