Jarosław Marszałek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Marszałek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 07 marca 1997 roku

doktor nauk medycznych w zakresie Biologii Medycznej

Jarosław Marszałek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Porównanie mechanizmów inicjacji replikacji DNA bakterii Escherichia coli i bakteriofaga λ

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Barciszewski, prof. dr hab. Witold Jachymczyk, prof. dr hab. Karol Taylor

Dyplom nr 324.


Gdańsk, 17 sierpnia 1997 r.