Józef Nieradko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Józef Nieradko

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 grudnia 1997 roku

doktor nauk przyrodniczych

Józef Nieradko

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Identyfikacja białek głównego kompleksu części centralnej płytki bakteriofaga T4

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Edward Skorkowski, prof. dr hab. Krystyna Wolska

Dyplom nr 332.


Gdańsk, 12 maja 1998 r.