Krystyna Żółtowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Żółtowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 05 stycznia 1996 roku

doktor nauk przyrodniczych

Krystyna Żółtowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Amylazy w układzie pasożyt-żywiciel

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Bronisława Morawiecka, prof. dr hab. Jerzy Rokicki, prof. dr hab. Irena Zakrzewska

Dyplom nr 307.


Gdańsk, 10 czerwca 1996 r.