Bogusław Szewczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bogusław Szewczyk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 01 grudnia 1995 roku

doktor nauk chemicznych

Bogusław Szewczyk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Transfer białek na błony z fluorku poliwinylidenu (PVDF) i nitrocelulozy

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Karol Taylor, prof. dr hab. Marian Truszczyński, prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Dyplom nr 305.


Gdańsk, 05 czerwca 1996 r.