Roman Wenne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Roman Wenne

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 07 kwietnia 1995 roku

doktor nauk przyrodniczych

Roman Wenne

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zróżnicowanie przestrzenne i ewolucja wybranych gatunków małzy morskich

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Ewa Kamler, prof. dr hab. Jacek Szymura, prof. dr hab. Tadeusz Sywula

Dyplom nr 290.


Gdańsk, 02 października 1995 r.