Władysław Werel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Władysław Werel

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 04 listopada 1994 roku

doktor nauk przyrodniczych

Władysław Werel

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Inicjacja transkrypcji przez polimerazę RNA Escherichia coli

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: byli prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Karol Taylor, prof. dr hab. Kazimierz Wierzchowski

Dyplom nr 285.


Gdańsk, 22 lutego 1996 r.