Józef Szmeja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Józef Szmeja

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 05 czerwca 1992 roku

doktor nauk przyrodniczych

Józef Szmeja

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Struktura, organizacja przestrzenna i demografia populacji isoetydów. Studium ekologiczne roślin podwodnych

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Krystyna Falińska, prof. dr hab. Hanna Piotrowska, prof. dr hab. Ewa Symonides

Dyplom nr 237.


Gdańsk, 30 grudnia 1992 r.