Wiesław Fałtynowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wiesław Fałtynowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 07 czerwca 1991 roku

doktor nauk przyrodniczych

Wiesław Fałtynowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Porosty Pomorza Zachodniego - studium ekologiczno-geograficzne

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Cieśliński, prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski, prof. dr hab. Hanna Piotrowska

Dyplom nr 224.


Gdańsk, 25 lutego 1992 r.