Maciej Wołowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Wołowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 05 kwietnia 1991 roku

doktor nauk przyrodniczych

Maciej Wołowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Geograficzne zróżnicowanie populacji Cardium glaucum Bruguiere (Bivalvia)

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Stańczykowska-Piotrowska, prof. dr hab. Krystyna Wiktor, prof. dr hab. Ludwik Żmudziński

Dyplom nr 220.


Gdańsk, 15 grudnia 1991 r.