fbpx Sławomir Kadulski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Kadulski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Kadulski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 01 grudnia 1989 roku

doktor nauk przyrodniczych w zakresie Zoologii

Sławomir Kadulski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Występowanie stawonogów pasożytniczych na łownych Lagomorpha i Artiodactyla Polski - próba syntezy

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Beiger, prof. dr hab. Jan Dróżdż, prof. dr hab. Feliks Piotrowski

Dyplom nr 204.


Gdańsk, 08 maja 1990 r.