Iwona Alicja Grzegorzewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Alicja Grzegorzewska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 05 czerwca 2014 roku

Iwona Alicja Grzegorzewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Odporność psychiczna dzieci alkoholików”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Władysław Jerzy Łosiak, dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, prof.UG, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Dyplom nr 759.


Gdańsk, 24 czerwca 2014 r.