Radosław Kozik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Radosław Kozik

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2019 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Radosław Kozik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybiórczość siedliskowa i ekologia żerowania sieweczki obrożnej (Charadrius hiaticula) i sieweczki rzecznej (Charadrius dubius) w dolinie Wisły podczas jesiennej migracji”

„Habitat selection and feeding ecology of the Ringed Plover (Charadrius hiaticula) and Little Ringed Plover (Charadrius dubius) in Vistula River Valley during autumn migration”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Ekologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Recenzenci: dr hab. Cezary Bogusław Mitrus, prof. UR, dr hab. Radosław Włodarczyk

Dyplom nr 4385.


Gdańsk, 22 stycznia 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract211.9 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie213.53 KB