Katarzyna Bogusława Najda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Bogusława Najda

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2018 roku

magister Oceanografii w zakresie Biologii Morza

Katarzyna Bogusława Najda

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Morfologiczna i molekularna analiza Ascaridoidea z Północnej Holarktyki”

„Morphological and molecular analysis of Ascaridoidea from the North Holarctic”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Antoni Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Okulewicz, prof. dr hab. Wojciech Piasecki

Dyplom nr 4314.


Gdańsk, 03 lipca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract268.91 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie251.31 KB