Andrzej Szmyt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Szmyt

Na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Andrzej Szmyt

uzyskał w dniu 19 lutego 2014 roku tytuł naukowy

profesora nauk prawnych