Agnieszka Maria Kaczmarczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Maria Kaczmarczyk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2017 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Agnieszka Maria Kaczmarczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Filogeografia skójki gruboskorupowej Unio crassus Philipsson, 1788 w Europie Środkowo-Wschodniej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Sell, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Wenne, prof. dr hab. Wiesław Babik

Dyplom nr 4146.


Gdańsk, 30 marca 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie208.54 KB